Innleveringsoppgave2020-01-29T14:58:06+00:00

Innleveringsoppgave

Essay/Tekst (ca. 1-2 sider)

Leveres via Canvas innen 1. september.

Oppgavetekst:

Beskriv deg selv som skolekorpsdirigent. Ta utgangspunkt i listen under og beskriv dine styrker og svakheter, hva du vil lære mer om osv.
Som skolekorpsdirigent må du

 • ha kunnskap om barn i ulike aldre
  • deres interesser, miljø og utvikling
  • fysiske og psykiske forutsetninger, og hindringer i opplæringen
 • inspirere og motivere til utvikling for den enkelte musikant og korpset som helhet
 • ha grunnleggende kunnskap om korpsinstrumentene
  • kvaliteter og utfordringer fra nybegynnerundervisning og videre
 • vite hvordan du bygger en god korpsbesetning
 • ha repertoarkunnskap og evne til å tenke progresjon ved valg av repertoar
  • kunne tilrettelegge repertoaret for dine musikanter
 • ha kunnskap om riktige og varierte metoder for innlæring av ferdigheter
 • ha evne til å kommunisere godt med musikantene fra podiet og utenfor
 • kunne organisere skolekorpsløpet fra rekruttering til overgangen til voksenkorpset
  • ha kjennskap til og forståelse for opplæringen på alle nivåer i skolekorpset
  • legge til rette for gode overganger mellom de ulike nivåene
 • ha god dialog med andre dirigenter og instrumentallærere for å sikre helhetlig opplæring
 • samarbeide med kulturskole, skole og nærmiljøet for øvrig
 • ønske å være i utvikling slik at du tilpasser opplæringen til ditt korps