Innleveringsoppgave2020-01-29T14:57:28+00:00

Innleveringsoppgave

Innleveringsoppgave: Essay/tekst (ca. 3-5 sider)

Leveres via Canvas innen 1 desember. Alle gjøre oppgave 1 og 2. Du kan velge mellom oppgave 3 og 4.

Oppgavetekst:

1. Med utgangspunkt i ditt eget korps:

 • Hvem er sterkest til å bladlese?
 • Hvilke instrumenter kan spille basstemme?
 • Hvem kan skape en tostemt ramme som de andre kan henge seg på?
 • Hvilke muligheter har du for å lage klanglige kontraster?
 • Hvilke musikanter er de mest erfarne og bør få større utfordringer?
 • Lag en oversikt over slagverkerne og hvilke instrumenter de behersker.

2. Ta utgangspunkt i et stykke for hovedkorpset. Lag en tilnærmet unison stemme for korpsets førsteårs aspiranter med et lite og riktig omfang. Ta hensyn til utfordringer i de ulike instrumentene. Lever både originalt partitur og tilpasset stemme.

3. Forenkling

 • Finn frem et arrangement du ønsker å bruke, men som er for vanskelig og som krever større besetning enn du har.
 • Finn frem til hvem som kan spille melodien, og om den må skrives om. Det kan hende den må flyttes fra et instrument til et annet, og kanskje forenkles noe.
 • Finn frem til de som kan spille basstemmen og gjør nødvendige forandringer.
 • Hvor mye av akkompagnement og motstemmer kan dekkes?
 • Må du forenkle slagverkstemmen eller fordele en trommesettstemme?
 • Prøv å komme frem til en løsning som kan fungere, med relativ balanse mellom gruppene og hvor de viktigste stemmene kommer frem.

4. Utfordringer til de mest erfarne

 • Finn frem et av de enkleste stykkene du bruker.
 • Finn ut hvilke musikanter som synes dette er altfor enkelt og gi dem en utfordring.
 • Se om det er partier i stykket hvor du for eksempel kan skrive inn en mer utfordrende motstemme til melodien. Alt du kan om harmonilære og satsteknikk vil hjelpe deg her, men i korte trekk må du skrive en stemme som fungerer sammen med melodien (rytmisk og melodisk), og som passer med de underliggende akkordene.