Gruppeoppgave2020-01-29T15:22:33+00:00

Gruppeoppgave

Essay

Gruppe på 2-3 studenter

Essay/ tekstoppgave (ca. 3-4 sider) Leveres via Canvas innen 1. mars.

Oppgavetekst:

Ta utgangspunkt i Grete Helle Rasmussens tekst Gruppepsykologi. Hva kan dere som dirigenter gjøre for å skape et godt lærings- og prestasjonsmiljø? Hvordan kan dere ivareta den enkeltes selvbilde samtidig som dere styrker korpsets fellesskap? Reflekter til slutt over hvordan gruppearbeidet i forbindelse med denne oppgaven fungerte.

Du må gjerne reflektere rundt følgende problemstillinger i besvarelsen:

  • Hvordan påvirker musikantenes forhold til hverandre læringsmiljøet?
  • Er det en motsetning mellom et prestasjonsmiljø og godt sosialt fellesskap?
  • Kan musikantenes nervøsitet og konflikter i korpset være en drivkraft i det daglige arbeidet, eller er det kun ødeleggende?
  • Hvordan påvirker din kommunikasjonsform læringsmiljøet?