Eksamen2020-01-17T13:10:43+00:00

Informasjon om eksamen

Eksamen

For å gå opp til eksamen må alle skriftlige innleveringer være levert og godkjent og alle flersvarsoppgaver i MOOCen være godkjent.

  1. Innlevering av semesteroppgave 2. semester. Besvarelsen må leveres innen 27. april i Canvas.
  2. Innlevering av eksamensvideo.
    Eksamensvideo må være levert senest 27. april.
    Eksamensvideoen skal bestå av til sammen 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon. Repertoaret velger kandidaten selv, i samråd med faglærer. Videoen skal være filmet slik at man ser dirigentens ansikt godt, dvs. at dirigenten skal være filmet forfra (altså kamera bak ensemblet).
  3. Praktisk eksamen med et praksiskorps i Stavanger 10. mai 2020.
  4. Repertoaret skal ha ca. 5-10 minutters varighet og velges i samråd med faglærer. Kandidaten kan bli bedt om å gjennomføre en prøvesituasjon, en gjennomspilling, eller en kombinasjon av disse.
    Repertoaret velges fra det aktuelle praksisrepertoaret. Dette er det samme repertoaret som blir benyttet under samlingen i januar.

Semesteroppgaven i 2. semester teller 1/3, innsendt eksamensvideo med opptak av eget ensemble teller 1/3 og praktisk eksamen i Stavanger teller 1/3.
Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått

Semester oppgave 2. semester

Essay/tekstoppgave (1500-2000 ord). Leveres via Canvas innen 27. april.

Oppgaveteksten er tredelt:

1.De fire første årene er avgjørende for om musikanten fortsetter i skolekorpset. Ta utgangspunkt i Grete Helle Rasmussens tekst Musikantens verden og Birgitte Grongs tekst Ferske musikanter i samspill. Fokuser på aldersgruppen 7-12 år. Beskriv hvilke forventninger vordende musikanter og foresatte kan ha når de kommer til korpset. Sett deg inn i barnas og de foresattes tankesett. Skriv en refleksjon rundt hvordan korpsopplæringen kan ivareta den enkelte musikants personlige egenskaper, bakgrunn og fysiske og psykiske utvikling.

2. Sett opp en oversikt over korpsløpet. Beskriv hvordan overgangene mellom grupperingene fra aspirantkorpset og helt opp til voksenkorpset skjer i dag, og lag en plan for hvordan dette skal gjøres i fremtiden. Hvordan kan du gjennom årsplanen legge til rette for myke overganger organisatorisk, musikalsk og sosialt? Begrunn dine valg.​

3. Ta utgangspunkt i korpsets rekrutteringsarbeid. Finn gode mål for videre arbeid med å rekruttere og beholde musikanter. Benytt GROW-modellen fra Grete Helle Rasmussens tekst Gruppepsykologi.

Les mer om dirigentstudier på alle nivå