Om kurset2023-02-01T11:30:10+00:00

Velkommen til Digitale Skolekorpsstudier 

Digitale skolekorpsstudier er en påbygning av Digitale dirigentstudier. Utviklingen av studiet er gjort i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund. 

Studiet er spesielt rettet mot skolekorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de skolekorpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før. Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale skolekorpsstudier består av tre hovedelementer:

 • Praksissamlinger i Stavanger.
  • Dirigentuka (man-fre en uke i midten av august) www.dirigentuka.no
  • En helg i januar En helg i mai (eksamen)
  • En helg i mai (eksamen)

 • En digital, nettbasert forelesningsserie som er forhåndsinnspilt.
  • Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan. Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle – den er publisert som en MOOC – den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. Det er MOOC-en vi er inne i nå.
  • Vår MOOC består av ni moduler. Hver modul har en kort introduksjonsvideo. Modulene har pensumtekster som kan lastes ned som PDF-filer og én modul har også pensum presentert i video. De fleste modulene har flervalgsoppgaver som må løses og mange har i tillegg refleksjonsoppgaver. Refleksjonsoppgavene skiller seg fra resten av innholdet i MOOC-en ved at det å få veiledning og vurdering på disse innleveringene er et tilbud kun til registrerte UiS-studenter. UiS-studenter leverer refleksjonsoppgavene i Canvas.
 • Enetimer via videosamtale. Registrerte UiS-studenter videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn videoklipp til UiS. Filmene gjennomgås på enetime med lærer/veileder fra UiS.

 

Søknadsfrist for Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier er 1. mars

Les mer om opptaksprøver og frister her – www.uis.no/dirigent UiS tilbyr også ulike «on-campus» dirigentstudier; videreutdanning, bachelor og master.

Disse har søknadsfrist 15. desember hvert år. Les mer om opptaksprøver og frister her – www.uis.no/dirigent

 

Kursansvarlig, Digitale Skolekorpsstudier
Morten Schjelderup Wensberg
Professor i dirigering, Fakultet for utøvende kunstfag
Kursinnhold
Les mer om dirigentstudier på alle nivå

Søknadsfrist for Digitale Dirigentstudier og for Digitale Skolekorpsstudier er 1. mars hvert år

UiS tilbyr også ulike «on-campus» dirigentstudier; videreutdanning, bachelor og master. Disse har søknadsfrist 15. desember hvert år.

Les mer om opptaksprøver og frister her på uis.no/dirigent

Digitale dirigentstudier ble utviklet 2014-2017 i samarbeid med Norgesuniversitetet (nå DIKU), kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT- støttet, fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet.