Anbefalt litteratur2020-01-17T13:58:49+00:00

Anbefalt litteratur

Pensum i Digitale skolekorpsstudier er de tekster og videoer som er publisert her i denne MOOC-en. For de som ønsker videre lesning har vi følgende anbefalte litteraturliste:

  • Richard Miles m.fl.: Teaching music through performance in band, vol. 1-10.
    Referanseverk for janitsjarrepertoar – med omtale/analyse/CD-innspillinger av snart 1000 verk i alle vanskelighetsgrader fra grad 2-6 – mer info: www.teachingmusic.org
  • Richard Miles m.fl.: Teaching music through performance in beginning band, vol. 1-2. www.teachingmusic.org
  • Richard Miles m.fl.: Teaching music through performance in middle school band. www.teachingmusic.org
  • Norges Musikkorps Forbund: Dirigentnettverket for skolekorpsdirigenter 2013-2015 – sluttdokument
  • Si Millican: Starting Out Right: Beginning Band Pedagogy (Scarecrow Press 2012)
  • Eva Nivbrant Wedin: Spela med hela kroppen (Gehrmans musikförlag 2012)

Gunnilla Guvå: Från jag till vi (Fritzes 2005)

Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel (Universitetsforlaget, 2. utgave, 2008)

Arne Berggren: Kornetten – et rop om hjelp (Aschehoug, 2009)