Innleveringsoppgave2020-01-29T14:58:28+00:00

Innleveringsoppgave

Essay/tekstoppgave (ca. 1-2 sider).

Leveres via Canvas innen 1. oktober.

Oppgavetekst:

Ta utgangspunkt i Torild Rosenvinges tekst Dirigenten som pedagog. Beskriv hvordan du vil opprettholde og/eller skape den gode øvelsen i korpset ditt. Hvordan vil du arbeide med musikkens grunnelementer? Hvordan vil du ivareta alle musikantene musikalsk og sosialt, slik at du sikrer korpsets musikalske utvikling og musikantenes mestringsfølelse? Hvilke konsekvenser får dine valg for planlegging, organisering og kommunikasjon med musikanter og andre?